alan daralıyor(early access)


Oyunda belirli bir alan var ve gitgide daralıyor.

Hayatta kalabilecek misin .. Arkadaşlarınla eğlenebilirsin. 

Yeni savaş modu ile arkadaşlarına meydan oku.


test aşamasında olduğu için Yüklenemez ve indirilemez ...

oyun 7 ekimde beta sürümü olarak çıkacak...

Get ALAN DARALIYOR (beta V2)

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.